Αυθεντικά, χειροποίητα, ξύλινα καλαπόδια του 1950. Τα διέσωσε, συντήρησε και φιλοτέχνησε, η ίδια η ζωγράφος Καίτη Ζγέμπα.
Είναι μοναδικά δεν υπάρχουν αντίγραφα και φέρουν σφραγίδα γνησιότητας.