Όλα τα παλαιά ξύλινα αντικείμενα χρήσης πριν φιλοτεχνηθούν έχουν συντηρηθεί με ειδικά προϊόντα απεντόμωσης.
Τα μεγάλα έργα συνοδεύονται με σφυρήλατο stand.